دانلود تحقیق سبک مدیریت و رهبری با فرمت ورد

دریافت: دانلود تحقیق سبک مدیریت و رهبری با فرمت ورد

دانلود تحقیق سبک مدیریت و رهبری با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی سبک مدیریت و رهبری با فرمت docx


مشخصات فایل
تعداد صفحات36
حجم114/468 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی سبک مدیریت و رهبری با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


فهرست مطالب
سبک مدیریت و رهبری
مقدمه 17
1-2 مدیریت و سبک رهبری 18
1-1-2مدیریت و مدیران 18
2-1-2مدیریت آموزشی 21
3 – 1- 2 اهمیت مدیریت آموزشی و ضرورت آن در آموزش و پرورش 21
4 – 1- 2 نقش مدیر یا رهبر آموزشی 22
5 – 1- 2 ویژگی های مدیران آموزشی 25
6 – 1- 2 مهارتهای مدیران آموزشی 27
7 – 1- 2 خصوصیات ویژه برای رهبری آموزشی 29
8 – 1- 2 تفاوت مدیریت و رهبری 30
9 – 1- 2 رهبری در مدیریت: 30
10 – 1- 2 شخصیت و انتظارات رهبر 33
11 – 1- 2 سبک رهبری 37
12 – 1- 2 تفاوت بین سبک رهبری وظیفه مدار و سبک رهبری رابطه مدار 39
13 – 1- 2 نظریه ها و سیستم های مدیریت 40
2 – 2 انگیزش 44
1 – 2 – 2 تعاریف انگیزش 44
2 – 2 – 2 اهمیت انگیزش 46
3 – 2 – 2 انگیزش موفقیت 48
4– 2 – 2 قدرت انگیزش 49
5 – 2 – 2 روش های افزایش انگیزه 50
6 – 2 – 2 اهداف کلیدی برای ایجاد و حفظ انگیزش در کار 52
7 – 2 – 2 نظریه های انگیزش 59
پیشینه تحقیق 64
1– 3 – 2 پیشینه تحقیق در داخل کشور 64
2 – 3 – 2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور 67

مدیریت در زندگی انسان مطلب تازه ایی نیست، بلکه از همان دورانی که زیست گروهی بشر آغاز شد وجود داشته است. از وقتی انسانها به اهمیت همکاری پی بردند و برای رسیدن به هدفهای مشترک در کنار هم قرار گرفتند، مدیریت هم به وجود آمد وکم کم عامل تشکیل جماعت های بزرگ و گسترده شد، تا آن جا که قومها و قبیله ها و ملتها شکل گرفتند.( رووف،1381 :33 )

عشق و عقل دو مقوله مهم در مدیریت هستند. از عشق نعمت انگیزه و از عقل نعمت نظم اخذ می شود. این دو مقوله را می توان به مثابه دو بازوی توانمند دانست که مدیریت را از آفات دگم و سرسخت شدن، عمل گرائی، یعنی روزمره گی مستمر و هرج و مرج نجات می دهد. اما سوال همیشگی این است که از چه راهی می توان به این دو مقوله مهم دست یافت؟

آنچه مسلم است این است که عشق خود از مقولات طلب است. به قول مولانا باید تشنه بود تا به دنبال آب دوید، باید عاشق بود تا بتوان بدنبال نوآوری و خلاقیت گام نهاد و مدیریت از این نقطه نظر خود عنوانی است که با شهود و درک خلاقانه روبروست. مرکز ثقل مدیریت انسان است و ویژگی مهم انسان آن است که عشق دارد و غیر قابل محاسبه است، عاشق یافتن پدیده های نو است،موجودی است که دائما" سوال می کند و کنجکاو است، عاشق رشد و تعالی است.


مدیریت نیازمند عشق است تا ضمن یاقتن صورت آرمانی و تکاملی خود بتواند مهمترین مرکز ثقل خود یعنی انسان را از این منظر بشناسد و آنرا بکار گیرد. مقوله بعدی عقل است که نگهدارنده سیستم است و حافظ نظم. اصولا" خود نظم است. مدیریت به عقل نیازمند است چرا که وی را از طوفان های عمل زدگی و تغییرات بی منطق و سریع می رهاند. اگر عقل نبود روزمرّگی و نظم دقیق هم نبود. (مشبّکی،1377: 428).

این عقل است که در قالب منطق مسلط محیط کار،نظم را به آن ارزانی داشته و ارتباطات آدمیان را با یکدیگر تنظیم می کند.بهر حال عقل ضامن رشد و انگیزه و عشق ضامن توسعه سیستم است در حالی که مدیریت بدون تؤامان نمودن این دو قابل تصور نیست.

«فضای مدیریت نوآوری سرشار از پژوهش و توسعه است و فضای فعالیت مدیریت رشد ،سرشار از رشد کمیت ها و نظم است.» بهر حال باید شوق را با عمل و عشق را با عقل بیامیزیم و زمینه های لازم برای دریافت مفاهیم جدیدی از توسعه و نوآوری را فراهم سازیم.


"

دانلود تحقیق سبک مدیریت و رهبری

تحقیق سبک مدیریت و رهبری doc

تحقیق کامل سبک مدیریت و رهبری 

تحقیق درباره سبک مدیریت و رهبری

تحقیق با موضوع سبک مدیریت و رهبری

تحقیق سبک مدیریت و رهبری با فرمت ورد

تحقیق در مورد سبک مدیریت و رهبری چیست

تحقیق دانش آموزی درباره سبک مدیریت و رهبری

تحقیق دانشجویی درباره سبک مدیریت و رهبری