دانلود تحقیق رهبری و سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا با فرمت ورد

دریافت: دانلود تحقیق رهبری و سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا با فرمت ورد

دانلود تحقیق رهبری و سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی رهبری و سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا با فرمت docx در قالب 88 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات88
حجم738/647 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی رهبری و سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا با فرمت docx در قالب 88 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فهرست مطالب
مقدمه
رهبري و سبک رهبري تحول گرا و تعامل گرا
تعریف رهبري
ماهیت رهبري
تمایز مدیریت و رهبري
وظایف رهبري
تعریف سبک رهبري
سیستم چهارگانه مدیریت توسط لیکرت
شبکه مدیریت
نظریه اقتضایی فیدلر
تئوري مسیر – هدف
نظریه رهبري وضعیتی هرسی و بلانچارد
نظریه رهبري تحول گرا و تعامل گرا
تعریف رهبري تحول گرا
هفت ویژگی رفتاري رهبران تحول آفرین
پنج ویژگی رهبران تحول گرا از نظر جیمز کوزئز و پاستر
اهمیت و ضرورت رهبري تحول آفرین
دیدگاه هاي مختلف رهبري تحول آفرین
رهبري تحول آفرین و عملکرد سازمان
توسعه رهبري تحول گرا : محدوده و فرایند
اجزاي رهبري تحول گرا
رهبري تبادلی یا تعامل گرا یا مبادله اي
تفاوت رهبري تحول آفرین و تبادلی
تحقیقات پیشین


مديران در ارتباط با مسائل گوناگون سعي در كنترل مداوم كاركنان خود دارند. تصور آنها اين است كه وقتي شخصي در يك محل استخدام مي شود بايد تمام شرايط آن سازمان را بپذيرد . بعضي از مديران برروي اين مسأله كه رضايت كاركنان را مي توان از طريق پاداش و ترغيب به انجام كار افزايش داد، پافشاري میكنند. شايد تصور شان اين است كه كاركنان، زيردستان آنها هستند و بايد فرامين آنها را بپذيرند.


از آنجاكه رفتار سازماني نوين با پيچيدگي هايي روز افزون مواجه است، آشنايي بيشتر مديران و كاركنان سازمان ها با اين پيچيدگي ها و شناختن راه‌هاي مناسب براي مقابله با آن ها ضروري است. بايد توجه داشت محيط همواره با بي رحمي تمام در ميان رقباي موجود در يك زمينه كاري خاص، دست به گزينش مي زند و مواردي كه نتوانند به خواسته هاي محيطي پاسخ بهتري بدهند و اعتماد محيط كاري خود را جلب نمايند حكم خروج خود را از گردونة رقابت امضاء مي‌كنند. در بسياري از سازمان هاي معاصر كاركنان از ارائه نظرات و نگراني هايشان در مورد مشكلات سازماني امتناع مي‌ورزند كه اين پديدة جمعي سازماني را سكوت سازماني میناميم و شايسته است كه مورد توجه جدي محققان قرار گيرد.


در حالي كه پديدة سكوت كاركنان، سازمان ها را در بر مي‌گيرد هنوز بررسي علمي كمي درباره سكوت كاركنان انجام گرفته است. ماريسون و ميليكن ذكر مي كنند كه سكوت به يك نيروي قدرتمند در سازمان ها تبديل شده است؛ اما بررسي و پژوهش خيلي جدي درباره آن انجام نگرفته است. موريسن و ميليكن اين مفهوم را معرفي كرده و نشان مي دهند كه سكوت سازماني پديدة اجتماعي است كه در يك سطح سازماني به وجود مي‌آيد و توسط بسياري از ويژگي‌هاي سازماني تحت تأثير قرار مي‌گيرد.

اين ويژگي هاي سازماني شامل فرايندهاي تصميم گيري، فرايندهاي مديريت، فرهنگ و ادراكات كاركنان از عوامل مؤثر بر رفتار سكوت است رهبري براي تمام سازمان ها جهت رسیدن به اهداف مهم می باشد . از آنجا که رهبري یک عامل کلیدي براي بهبود سازمان می باشند . محققان بیان می دارند که رهبري ، توانایی اثر گذاشتن بر نگرشها و باورهاي کارکنان در جهت رسیدن به اهداف سازمان است .

سازمانها امروزه به منظور کسب جایگاه رقابتی در عرصه بین المللی نیازمند انطباق با تعییرات محیطی بوده و اعمال تعییرات سریع مستلزم آن است که سازمان ها داراي رهبرانی باشند که انطباق پذیربوده و به صورتی موثر کارکنند و بطور مداوم سیستمها و فرایندها را بهبود بخشیده و مشتري مدار باشند.


از این رو ، محیط کسب و کار مدرن ، اقتضا می کند رهبرانی داشته باشیم که با استفاده از سبک هاي مناسب رهبري بتوانند رهبري بخردانه اي ایفا کنند و بذر اعتماد را در سازمان بکارند که هدف نهایی از این امر ، همان تضمین موفقیت سازمانی و عملکرد بهینه در بازار به شدت رفابتی است. نظریه پردازان سبک هاي رهبري متعددي را بیان کرده اند.


"

دانلود سبک رهبری

تحقیق رهبری تعامل گرا docx

تحقیق کامل رهبری تحول گرا

تحقیق درباره سبک رهبری

تحقیق سبک رهبری

تحقیق با موضوع رهبری

تحقیق در مورد رهبری

تحقیق دانش آموزی درباره رهبری

تحقیق دانشجویی درباره رهبری