دانلود تحقیق سبک رهبری دانشی با فرمت ورد

دریافت: دانلود تحقیق سبک رهبری دانشی با فرمت ورد

دانلود تحقیق سبک رهبری دانشی با فرمت ورد

هدف از این تحقیق بررسی سبک رهبری دانشی با فرمت docx در قالب 113 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات113
حجم296/969 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی سبک رهبری دانشی با فرمت docx در قالب 113 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد


فهرست مطالب
سبک رهبری دانشی
مفاهیم و تعاریف رهبری
تعاریف رهبری
تفاوت رهبری با مدیریت
خصوصیات رهبری
انواع رهبری
رهبران اجتماعی
رهبران افکار (اندیشه سالاران و فیلسوفان)
رهبران اداری
رهبران مستقیم
رهبران غیر مستقیم
رهبران هوا خواه
رهبران سیاسی
رهبران علمی
رهبران مردم سالار
رهبران خود کامه
رهبران پدر سالا
رهبران مذهبی
وظایف رهبری
مهارت های رهبری
دسته اول
دسته دوم
نظریه ها و مکاتب رهبری
نظریه های خصوصیات فردی یا ویژگی های شخصی رهبری
تئوری های رفتاری ( نگرشی)
تحقیقات دانشگاه آیوا
مطالعات رهبری در دانشگاه میشیگان
تحقیقات رهبری دانشگاه ایالتی اوهایو
شبکه مدیریت یا شبکه سبک سنج مدیریت
سبک های رهبری لیکرت
تحقیقات اسکاندیناوی
مطالعات پویایی شناسی گروهی
نظریه های اقتضایی یا موقعیتی
تئوری پیوستار رهبری تاننیوم و اشمیت
تئوری رهبری اقتضایی فیدلر
ارزیابی مدل فیدلر
تئوری رهبری مسیر - هدف
ارزیابی مدل مسیر – هدف
تئوری رهبری مبتنی بر موقعیت
مدل و تئوری اثر بخشی رهبری
مدل استینسون - جانسون
تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا
مدل هنجاری رهبری
تئوری رهبر وظیفه ای یا متمرکز بر فعالیت
تئوری های نوین رهبری
تئوری جانشین های رهبری
تئوری اسناد رهبری
تئوری رهبری عملی و خلاق ( باس)
تئوری مهارت رهبری (بوید)
تئوری قدرت مرجعیت (هاوس)
تئوری رهبری فرهمند
تئوری سازش و واکنش
تئوری ارتباط عمودی ۲ نفره (VDL)
تئوری رهبری تیمی
تئوری رهبری تحول گرا
ویژگی رهبران تحول گرا
تئوری سبک رهبری دانشی
چه کسی رهبر دانشی است ؟
انواع رهبران دانشی
اصول رهبری موفق
بررسی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی در داخل کشور
بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی در خارج کشور
بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سبک رهبری دانشی در داخل کشور
بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سبک رهبری دانشی در خارج کشور
بررسی چارچوی نظری، مدل مفهومی، مدل تحلیلی و فرضیات تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
مدل مفهومی تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
فرضیات تحقیق


اصطلاح رهبری ابتدا به وسیله « هنری فایول » تحت عنوان جهت دهی یا دستور دهی به عنوان یکی از وظایف پنج گانه مدیریت مطرح شد ، سپس واژه هدایت به عنوان معادل فارسی این عبارت وارد متون مدیریتی گردید و امروزه از واژه رهبری به جای هدایت و جهت دهی استفاده می کنند.


رهبری پدیده ای پیچیده است و شامل رهبر و خصوصیات وی ، پیروان و ویژگی های آنان و شرایط و موقعیت می باشد . بعضی از پژوهشگران رهبری ، روی شخصیت ، خصوصیات فیزیکی و یا رفتار های رهبری تمرکز دارند ، برخی روی روابط رهبر و پیروان و تعدادی هم روی اینکه چگونه جنبه های مختلف یک موقعیت بر رفتار رهبران تاثیر می گذارد ، توجه دارند.


"

دانلود رهبری دانشی

تحقیق رهبری دانشی docx

تحقیق کامل رهبری

تحقیق درباره رهبری

تحقیق رهبری دانشی

تحقیق با موضوع رهبری دانشی

تحقیق در مورد رهبری

تحقیق دانش آموزی درباره رهبری

تحقیق دانشجویی درباره رهبری