مدیریت استراتژیك- از ایده تا عمل

دریافت: مدیریت استراتژیك- از ایده تا عمل

مدیریت استراتژیك - ازایده تا عمل

فایل اصلی جزوه آموزشی : PPT

حجم فایل زیپ : 1.54 M

تعداد کل اسلایدها : 149

فهرست مطالب

بخش اول: مروری بر مفاهیم- اصول و مراحل مدیریت استراتژیک

بخش دوم: استراتژی در عمل با رویکرد ارزیابی متوازن عملکرد

بخش سوم :نقشه های استراتژی

مدیریت استراتژیک

ارزیابی متوازن عملکرد

نقشه استراتژی

استراتژی