دانلود نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک کارخانه به مساحت یازده هزار متر مربع

دریافت: دانلود نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک کارخانه به مساحت یازده هزار متر مربع

امیدوارم دنلود نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک کارخانه با هواساز و فن کویل و دارای استخر شنا به مساحت 11200 متر مربع بسیار مفید و کامل برای استفاده مهندسان و دانشجویان تاسیسات مکانیک

در این نقشه تمامی موارد طراحی معماری و سازه طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و سازمان نظام مهندسی انجام شده و اجرا گردیده است. امیدوارم استفاده از این نمونه فایل برای مهندسان و دانشجویان معماری و عمران و ... مفید باشد.

دانلود نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک کارخانه با هواساز و فن کویل و دارای استخر شنا