دانلود نقشه اتوکد معماری و سازه استخر سرپوشیده فایل دوم

دریافت: دانلود نقشه اتوکد معماری و سازه استخر سرپوشیده فایل دوم

در این نقشه تمامی موارد طراحی معماری و سازه طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و سازمان نظام مهندسی انجام شده و اجرا گردیده است امیدوارم استفاده از این نمونه فایل برای مهندسان و دانشجویان معماری و عمران و مفید باشد

در این نقشه تمامی موارد طراحی معماری و سازه طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و سازمان نظام مهندسی انجام شده و اجرا گردیده است. امیدوارم استفاده از این نمونه فایل برای مهندسان و دانشجویان معماری و عمران و ... مفید باشد.

دانلود نقشه اتوکد معماری و سازه استخر سرپوشیده فایل دوم