پاورپوینت کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام طراحی تمرین و برنامه نویسی کار با وزنه

دریافت: پاورپوینت کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام طراحی تمرین و برنامه نویسی کار با وزنه

دانلود ،
با فرمت ppt و در 117 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
اصول تمرين اصل تفاوت های فردی
محرك هاي تمريني مشابه پاسخ متفاوت در افراد مختلف ايجاد می کند که تحت تاثير عوامل زير است:
- وضعيت آمادگی جسمانی پيش از تمرين
- ويژگی های وراثتی
- جنسيت
- سن بيولوژيکی و تقويمی
- وضعيت سلامتی
- ويژگی های روانی و اجتماعی
هيچگاه دو ورزشكار به بارتمرين يكسان پاسخ مشابه نمي دهند و سازگاري با تمرين ازفردي به فرد ديگر متفاوت استاصول تمرين اصل مشارکت فعال
طراحی برنامه تمرین باید به گونه ای باشد که ورزشکار فعالانه در آن شرکت کند.
قوانين مشارکت فعال
- بيان اهداف تمرين برای ورزشکاران و مشارکت آن ها در تبيين اهداف .
- مشارکت ورزشکاران در طراحی و تجزیه و تحلیل برنامه تمرين ( خود ارزيابی).
- اجرای آزمون های دوره ای .
- دادن تکاليف شخصی به ورزشکاران ( تمرينات تکميلی)
اصول تمرين
اصل تنوع
- رسيدن به اوج اجرای ورزشی نيازمند تلاش فراوان و بيش از 1000 ساعت تمرين در سال است
- شدت وحجم بالای تمرين موجب دلزدگی و بی علاقگی ورزشکار می شود.
برای رفع اين مشکل؛
1- مربی بايد خلاق بوده، دانش کافی داشته و با مجموعه گسترده ای از تمرينات متنوع آشنايی داشته باشد.
2- پس از جلسات تمرين شديد از بازی های گوناگون استفاده کند.کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام طراحی تمرین و برنامه نویسی کار با وزنه

دانلود پاورپوینت کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام طراحی تمرین و برنامه نویسی کار با وزنه

پاورپوینت در مورد کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام طراحی