پاورپوینت بازرگانی بین الملل (امور مالیه بین الملل)

دریافت: پاورپوینت بازرگانی بین الملل (امور مالیه بین الملل)

پاورپوینت بازرگانی بین الملل (امور مالیه بین الملل)

خرید و دانلود پاورپوینت با موضوع بازرگانی بین الملل (امور مالیه بین الملل)،

در قالب ppt و در 247 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول : ديدگاها
و نظريات بازرگاني بين المللفصل دوم : جنبه
هاي سياسي و نقش دولتها در تجارت بين المللفصل سوم : پيدايش
تشكل هاي اقتصادي در جهانفصل چهارم : استراتژيهاي
بازرگاني در عرصه جهانيفصل پنجم : مديريت
توليد و عمليات در قلمرو جهاني

فصل ششم : نظام
پولي و مالي بين الملل

فصل هفتم : بازار
ارز و عمليات ارزي

فصل هشتم : تراز
پرداخت هاي خارجي

فصل نهم : ورود
موسسات بازرگاني به بازارهاي
جهاني

بازرگانی بین الملل (امور مالیه بین الملل)tJPRDR بازرگانی بین الملل (امور مالیه بین الملل)tLRHGI بازرگانی بین الملل (امور مالیه بین الملل)tNHKG

N بازرگانی بین الملل (امور مالیه بین الملل)t

JHF بازرگانی بین الملل (امور مالیه بین الملل)