پاورپوینت فصل اول کتاب اقتصاد خرد۲ کتاب دکتر شاکری و دکتر ابونوری با موضوع ساختار رقابت کامل

دریافت: پاورپوینت فصل اول کتاب اقتصاد خرد۲ کتاب دکتر شاکری و دکتر ابونوری با موضوع ساختار رقابت کامل

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب اقتصاد خرد۲ کتاب دکتر شاکری و دکتر ابونوری با موضوع ساختار رقابت کامل،
در قالب ppt و در 47 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

ویژگی های ساختار رقابت کامل
پیامدهای اقتصادی ساختار رقابت کامل
مثال واقعی از ساختار رقابت کامل
تعداد بنگاه یا مصرف کننده باید در بازار چقدر باید باشند تا ساختار رقابت کامل شود؟
گیرنده قیمت بودن تولید کننده
تعیین سطح بهینه تولید در شرایط رقابت کامل و کوتاه مدت
شرایط مرتبه اول و دوم بهنیه سازی سود و تعیین سطح بهینه تولید در کوتاه مدت
بیان نموداری سطح بهینه تولید بنگاه رقابتی در کوتاه مدت
منحنی عرضه صنعت در کوتاه مدت
سطح بهینه تولید بنگاه رقابتی در بلند مدت
بیان نموداری منحنی عرضه بنگاه رقابتی در بلند مدت
نقطه تعادل بنگاه در افق بلند مدت صنعت
بنگاه ها در بلند مدت چگونه ظرفیت خود را تعدیل می کنند
استخراج تابع عرضه صنعت (صنعت با هزینه های صعودی نرولی و ثابت) و ذکر مثال و تمرین
در چه مواردی هزینه تولید یک محصول کاهش پیدا می کند؟
تاثیر تغییرات تکنولوژی بر خروج بنگا ها از صنعت
در شرایط رقابت کامل سهم هر عامل تولید از تولید کل برابر با بهره نهایی ان عامل تولید است.
محدودیت ورود و آثار رفاهی ناشی از آن
آثار رفاهی وضع کف قیمت : با فرض اینکه مازاد عرضه بوجود امده را خود دولت خریداری کند
آثار رفاهی وضع قیمت کف و تعیین سهمیه تولید برای بنگاه به میزان تولید تعادلی
آثار رفاهی وضع سقف قیمت
آثار رفاهی آزاد سازی تجاری
آثار رفاهی وضع تعرفه بر واردات
بررسی آثار مالیات های مختلف


بخشی از متن پاورپوینت:
این پاورپوینت فصل رقابت کامل اقتصاد خرد ۲ بر اساس چند منبع معتبر درسی از جمله کتاب خرد ۲ دکتر شاکری و کتاب دکتر ابونوری را پوشش می دهد و در هر مورد ضمن توضیحات کافی تمرین ها و مثال های حل شده را نیز شامل می شود موضوعات مورد بحث در این فصل به شرح زیر است .

کتاب اقتصاد خرد دکتر شاکری

کتاب اقتصاد خرد دکتر ابونوری

کتاب اقتصاد خرد شاکری

کتاب اقتصاد خرد ابونوری

دانلود کتاب اقتصاد خرد دکتر شاکری

دانلود کتاب اقتصاد خرد دکتر ابونوری

دانلود کتاب اقتصاد خرد شاکری

دانلود کتاب اقتصاد خرد ابونوری