جزوه آموزشی تدابیر پرستاری در بیماری های پوستی

دریافت: جزوه آموزشی تدابیر پرستاری در بیماری های پوستی

دانلود جزوه آموزشی

با موضوع

تدابیر پرستاری در بیماری های پوستی،

در قالب word و در 174 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


آناتومی و فیزیولوژی پوست


بررسی بیماران پوستی

روش های استاندارد مراحل انجام کار

بیماری های بولوز

عفونت های قارچی پوست

سرطان های پوست

بیماری های بافت همبند

حساسیت های داروئی

بیماری های انگلی پوست

بیماری های عفونی پوست

فتوتراپی

کاربرد لیزر در پوست

گرافت های پوستی

طرح مراقبت های پرستاری در پوست

تدابیر پرستاری در بیماریهای پوستی

تدابیر پرستاری در بیماریهای پوست

آناتومی پوست

فیزیولوژی پوست

بررسی بیماران پوستی

بیماریهای پوستی

بیماریهای پورست

بیماری های بولوز

عفونت های قارچی پوست

سرطان های پوست

بیماری های انگلی پوست