پاورپوینت نورانسان طبیعت معماری

دریافت: پاورپوینت نورانسان طبیعت معماری

.

دانلود پاورپوینت با موضوع نورانسان طبیعت معماری

در قالب ppt ودر117اسلاید، قابل ویرایش

برشی ازمتن تحقیق:

الله نور السموات و الارض

خداوند روشنايی آسمانها و زمين است

«ماده ، نور خاموش شده است …

وقتی که نور دست از نور بودنش بردارد ماده می شود.

در سکوت، تمایل بودن نهفته است

بودن برای بیان چیزی

در نور نیز تمایل بودن نهفته است

بودن برای خلق کردن چیزی»

نور!؟...

نورشفافترین ،نرمترین ، آسانترین وارزانترین مواد ساختاری موجود در تولیدکیفیت ها واشیای موردنیاز محیط انسانی است. چیزی است که امکان شخصیت سازی وحیات بخشیندن به فعالیتهای روزمره وبازنمائی زندگی درتصورات وحالات روانی متغیررا فراهم می سازد .

نور نه تنها نقش مهمی درارزش گذاری بر عناصر معماری دارد بلکه یکی ازعوامل مهم تعیین کنندة فضا نیز محسوب می شود. نوردر دگرگونی ماهیت فضایی وکالبدی تاثیری بسیار دارد.

نور از نظر فيزيکی عبارت است از انرژی تشعشعی که بِين طول موجهای مشخص واِقع شده است .از سوی ديگر تظاهر ديد از انرژی تشعشعی.

زیبائی که به چشم می آید از پرتو نور و روشنائی است و گرنه در تاریکی ،زیبائی مفهومی ندارد.زیبائی حقیقتی با نور معرفت درک می گردد و زیبائی ظاهری با عزیزترین حس ما که بینائی است دیده می شود.

اهمیت نور:

نورعاملی فعال در معرفی فضاست همچنین نورقادراست از لحاظ بصری به فضا وسعت ببخشد نور اولین شرط برای ادراک بینایی است.در تاریکی مطلق ما نه فضا را می توانیم ببینیم و نه فرم و رنگ را اما نور تنها ضرورت فیزیکی نیست بلکه ارزش روانشناختی آن یکی از مهمترین عوامل زندگی در همه زمینه هاست آنچه که باعث می شود اشکال بیشتر یا کمتر مورد توجه قرار بگیرند نحوه تظاهر انها در برابر نور است.

نور و بینایی

:ادراک بینایی تابع 4 عامل است

  • زمان
  • جای جسم مورد مشاهده
  • شدت نور
  • رنگ

  • پاورپوینت نورانسان طبیعت معماری