پاورپوینت پودمان خودرو کار و فناوری نهم

دریافت: پاورپوینت پودمان خودرو کار و فناوری نهم

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 62 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است


پاورپوینت

کارو فناوری نهم

پودمان های نیمه تجویزی

پودمان خودرو

دوره اول متوسطه