پاورپوینت کنفرانس درس انسان طبیعت معماری

دریافت: پاورپوینت کنفرانس درس انسان طبیعت معماری

فهرست:
معماری منظر
- تعریف
- تقسیم بندی معماری منظر

معرفی فضای سبز
- تعریف فضای سبز
- توجه به درختان وگیاهان در ائین های مختلف
- فضای باز _ فضای سبز
- فضای سبز از واحد ویلایی تا واحد آپارتمانی
- روان شناسی فضای سبز
- فرهنگ فضای سبز
- تاثیرات فضای سبز

احداث فضای سبز
- قابلیت ها ومحدودیت های سایت
- هماهنگی فضای سبز با اقلیم
- بستر فضای سبز
- انتظارات از فضای سبز
- تاسیسات فضای سبز
- زمان بندی احداث فضای سبز
- هزینه احداث فضای سبز
- معرفی گونه ها وکاربری ها
- ملاک های موثر در انتخاب نوع گیاه

مدیریت فضای سبز
- مدیریت فضای سبز
- نگهداری ورسیدگی فضای سبز
- مالکیت فضای سبز
- هزینه های فضای سبز

فضای سبز و مجتمع مسکونی
- تاثیر متقابل طراحی مجتمع مسکونی و فضای سبز
- کیفیات فضایی
- عوامل گزینش گیاهان برای استفاده در مجتمع های مسکونی
- استانداردهای فضای سبز
- ترازهای فضای سبز

مطالعات موردی
- نمونه های خارجی
- نمونه های داخلی
- مجتمع مسکونی آ.اس.پ تهران
- مجتمع مسکونی اکباتان تهران
- مجتمع مسکونی آتی ساز تهران
- مجتمع مسکونی شهرک غرب تهران
- مجتمع مسکونی زیتون اصفهان
- مجتمع مسکونی معالی آباد شیراز

منابع


عنوان: فضای سبز برای مجتمع های مسکونی
فرمت: پاورپوینت
حجم: 9.45 MB
صفحات: 131 اسلاید (همراه با عکس های مربوطه)
ارائه شده در فروشگاه سازه برتر

برای مشاهده تصویر تمام اسلایدهای این پاورپوینت روی عکس زیر کلیک کنید


فضای سبز برای مجتمع های مسکونی

دانلود پاورپوینت فضای سبز برای مجتمع های مسکونی

انسان

طبیعت

معماری

دانلود پاورپوینت انسان

طبیعت

مع