تحقیق در مورد صنعت ساختمان و ساختمان سازي 16 ص

دریافت: تحقیق در مورد صنعت ساختمان و ساختمان سازي 16 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

قسمتی از متن .doc :

كميسيون سلطنتي در داخل صنعت ساختمان و ساختمان سازي

ارائه توسط گروه صنعتي استراليا در پاسخ به مقالات 1-5

1ـ مقدمه : اين لايحه به بررسي مقالات ذكر شده توسط كميسيون سلطنتي در صنعت ساختمان سازي و ساختمان مي پردازد .

مقاله يك ـ بازنگري طبيعت و عمليات ساختمان و ساختمان سازي

// دو ـ وضعيت آماري براي ساختمان وساختمان سازي

// سه ـ توليد و عملكرد در ساختمان و ساختمانسازي

// چهار ـ موضوعات اداري مربوط به ساختمان و ساختمان سازي

// پنج ـ ويژگي هاي اصلي در قراردادها و توافقات ساختمان

اين مقاله بايد به همراه اظهارات گروه Ai خوانده شود كه به وسيله كميسيون سلطنتي در نوامبر 2001 و مارس 2002 فايل شد .

2ـ گروه Ai ـ گروه Ai حدود 10000 كارمند در هر ايالت و حوزه حكومتي دارد .

اعضاء بيش از 100 ميليارد دلار خروجي را فراهم مي كنند و بيش از 1 ميليون نفر مردم را بكار مي گيرند و صادرات بيش از 25 ميليارد دلار را دارند .

گروه Ai روابط طولاني با تمام سهامداران در صنعت ساختمان سازي دارند كه شامل مالكان پروژه ها و پيمانكاران اصلي و پيمانكاران فرعي است . بسياري ازاين سهامداران اعضاي گروه Ai هستند و مشترياني مي باشند كه خدمات گروه Ai را براي پروژه هاي خاص بدست مي آورند . اعضاي ما در ساختمان سازي و مهندسي دست دارند . خدمات ارائه شده توسط گروه Ai براي پروژه هاي ساختماني شامل اين موارد است :

طرح ريزي استراتژيك ، طراحي ، توسعه ، مذاكره و اجراي ساختمانهاي اداري

توصيه و نمايش براي مشتريان ، پيمانكاران و پيمانكاران جزء

ايمني و بهداشت شغلي و خدمات محيطي

توسعه آموزش ومهارت وخدمات مربوطه

تعيين استراتژي هاي مديريت و تعيين هويت

3ـ موضوع مقاله اول ـ بازنگري طبيعت و عمليات ساختمان و صنعت ساختمان

گروه Ai محتواي مقاله يك را كه با موضوع طبيعت و عمليات صنعت ساختمان و ساختمان سازي مي باشد ، در نظر گرفته است .

مقاله توصيف دقيق و مفيدي از طبيعت صنعت ، بازيگران اصلي و فعاليت هاي اصلي ارائه مي كند . در اينجا موضوعات ويژه اي وجود ندارند كه گروه Ai بخواهد بطور خاص اظهار نظر كند .

4ـ موضوع مقاله دو ـ موارد آماري براي ساختمان و صنعت آن

با توجه به بحث مقاله دو ، گروه Ai ، هيچ عدم دقتي در محتوا را آشكار نكرده است .

مقاله يك ، گردآوري مفيد از آمار مربوطه را ارائه مي كند .


تحقیق در مورد صنعت ساختمان و ساختمان سازی 16 ص

صنعت ساختمان و ساختمان سازی 16 ص

دانلود تحقیق در مورد صنعت ساختمان و ساختمان سازی 16 ص

صنعت

ساختم